Hlídejte s námi
mantinely demokracie

Podepište výzvu Mantinely demokracie a hlídejte s námi politiky!

Hlídáme politiky, aby nepřekračovali meze. Pojďte do toho s námi!

Hlídáme, aby politici respektovali mantinely, které jsou základem fungující demokracie. Zeptali jsme se odborníků, kde leží mantinely odpovědné vlády a co už je za čarou. “Mantinely demokracie” zaručují nezávislé rozhodování soudů, nezávislost médií, právo opozice na diskusi ve Sněmovně a další důležité pojistky moci. Připojte se k výzvě a sledujte kroky mocných společně s námi. Fauly politiků ohlídáme, jen když nás bude dost.

Které Mantinely aktuálně sledujeme?

Justice bez politických zásahů

Žádáme od vlády jasné garance, že náhlá výměna ministra spravedlnosti nepovede k jakýmkoliv účelovým zásahům do chodu justice. Vyzvali jsme vládu, aby přijala 7 pojistek pro větší nezávislost justice, které tomuto scénáři dokážou zabránit. V souladu s mantinelem č. 5 prosazujeme, aby vláda neodvolala Nejvyššího státního zástupce do té doby, než přijme novelu zákona o státním zastupitelství, která posílí jeho nezávislost na vládě.

Pomozte nám oslovit politiky! Přesvědčte svého poslance nebo senátora, aby podepsal Závazek k podpoře pojistek pro nezávislou justici na webu Nezávislájustice.cz

Připojte se

Připojte se k výzvě a dejte tak vládě a politikům vědět, že vám na osudu demokracie v Česku záleží. Pojistkou demokracie je totiž v první řadě občanská společnost.

K výzvě se již připojili

Rainbow Dash
Ponyville weather patrol
Applejack
Lorem ipsum dolor sit
Rarity
Lorem ipsum dolor sit
Twilight Sparkleee
Princezna přátelství
Fluttershy
Tichošlápek
Pinkie Pie
Lorem ipsum dolor sit
Spike
Lorem ipsum dolor sit amet
Apple Bloom
Cutie Mark Crusader
Scootaloo
Cutie Mark Crusader
Sweetie Belle
Cutie Mark Crusader
Lyra Hearthstrings
Ponyville Choir member
Spitfire
The Wonderbolt
Twilight Sparkle
Princezna přátelství
Applejack
Lorem ipsum dolor sit
Fluttershy
Tichošlápek
Rarity
Lorem ipsum dolor sit
Pinkie Pie
Lorem ipsum dolor sit
Rainbow Dash
Ponyville weather patrol
Spike
Lorem ipsum dolor sit
Apple Bloom
Cutie Mark Crusader
Scootaloo
Cutie Mark Crusader
Sweetie Belle
Cutie Mark Crusader
Lyra Hearthstrings
Ponyville Choir member
Spitfire
The Wonderbolt
Luna (Nightmare Moon)
Co-ruler of Equestria, lorem ipsum dolor sit
30
občanů svým podpisem volá po dodržování demokratických principů, přidáte se?

Přijde vám to důležité?

Zapojte své okolí. Pozornost veřejnosti je klíčová!

Výzva parlamentním stranám

19 mantinelů, na nichž se shodla skupina expertů, jsme pro Vás přehledně rozdělili do devíti témat.
Policie, žalobci a kontrolní instituce bez politických zásahů
Profesionální vedení státních firem
Odpolitizovaná státní správa
Vláda s důvěrou poslanců
Občan má právo na informace
Referendum s respektem k Ústavě
Svobodná, otevřená a odborná diskuze o zákonech
Nezávislé rozhodování soudů
Veřejnoprávní média bez politických tlaků
Text výzvy

Vyzýváme zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.

Z úst mnoha respektovaných odborníků zaznívá v současnosti obava, že v České republice hrozí narušení demokratických principů. Častěji než kdykoli dřív tato varování vyslovují i zástupci politických stran ve Sněmovně. Tyto hlasy vnímáme se znepokojením, jelikož v případě, že by se zmiňované hrozby naplnily, přišly by vniveč mnohé pozitivní posuny v oblasti posílení demokracie, dobré správy, transparentnosti a boje proti korupci, kterých se v posledních letech pod tlakem občanské společnosti podařilo dosáhnout.

Vzhledem k tomu považujeme za důležité konkretizovat možné hrozby a vymezit mantinely, které by odpovědná demokratická vláda měla ctít, aby bylo zaručeno materiální dodržování Ústavy České republiky a nedošlo k ohrožení demokracie. Na podnět platformy Rekonstrukce státu jsme se proto zapojili do odborné debaty a pokusili se tyto principy zformulovat.

Ve svých úvahách vycházíme z Ústavou dané dělby moci a snažíme se postihnout aktuální hrozbu nežádoucích zásahů výkonné moci do moci soudní a zákonodárné i případné zneužití moci v rámci exekutivy. Vzhledem k tomu, že za čtvrtou moc ve státě lze považovat média, vymezujeme také základní principy, které by měly být zachovány, aby nedošlo k narušení jejich nezávislosti.

Deklarované principy samozřejmě nepředstavují vyčerpávající výčet. Vybrali jsme pouze ty parametry, jejichž sledování a naplňování považujeme v dnešní době za obzvlášť podstatné. Ani je ovšem nelze považovat samy o sobě za jednoznačnou záruku správného fungování demokratického právního státu. Přesto věříme, že upozornění na možné hrozby a přihlášení se politiků k dodržování a hlídání těchto Mantinelů přispěje k ochraně demokracie v našem státě i možnosti jejího dalšího rozvoje.

Vyzýváme proto zástupce parlamentních stran, aby se aktivně přihlásili k deklarovaným Mantinelům odpovědné demokratické vlády a v rámci svých možností se jich drželi, prosazovali je, hlídali jejich dodržování a informovali občany v případě, že by hrozilo jejich překročení.

Občany České republiky pak vyzýváme k tomu, aby se k naší výzvě připojili a dali tak najevo, že jim na zachování uvedených principů záleží. Je třeba, abychom apelovali na své politické představitele, aby překročení Mantinelů odpovědné demokratické vlády nedopustili.

Karel Eliáš, Edvard Outrata, Petr Pithart, Marek Antoš, Lukáš Linek, Lukáš Jelínek, Oldřich Kužílek, Jiří Skuhrovec, Tomáš Trenkler, Pavel Franc, Martin Kameník, Adam Rut, Josef Karlický, Lukáš Kraus

Kolik Mantinelů demokracie vláda překročila?
Nezávislá skupina expertů zatím posuzovala tři významné kroky Babišovy vlády.
Jsou mantinely v ohrožení? Upozorněte nás!

Všechny relevantní podněty zašleme stálé skupině nezávislých expertů, aby posoudili, zda se jedná o ohrožení, nebo dokonce překročení mantinelů demokracie. Na základě jejich výstupů vytvoříme stanovisko a zvolíme přiměřenou reakci.

Pokud v seznamu podnětů nenaleznete případ, který podle Vás představuje ohrožení některého z mantinelů, určitě nám pošlete podnět na info@rekonstrukcestatu.cz.

FAQ

Co podle Vás jedna výzva dokáže změnit?
Proč se k výzvě přihlašují i politici?
Jak přesně vypadá hlídání mantinelů demokracie?
Jak rozhodnete, kdy už došlo k překročení mantinelu?
Co uděláte, pokud vláda ohrozí nebo překročí některý z mantinelů?
Proč jste dovolili, aby se k výzvě přihlásil i Andrej Babiš?
Mám dojem, že vláda už porušila některý z Mantinelů, co mám dělat?
Byl již některý mantinel ohrožen či překročen?
Neomezuje vaše výzva příliš prostor vlády pro vlastní politiku?
Je spousta podstatných věcí, která v mantinelech není. Proč?
Proč není v mantinelech, že nemůže být trestně stíhaná osoba ve vládě?
A kdo že to jsme?
Rekonstrukce státu je platforma expertů, nevládních organizací, podnikatelských asociací a stovek občanů, kteří se před 5 lety spojili, aby společně zavázali poslance a politické strany k prosazení 9 konkrétních opatření proti korupci. Úspěšně se podařilo prosadit 5 zákonů a projekt, který měl být nejprve na jeden rok do voleb, následně na jedno volební období, se nyní stal úspěšnou veřejnou platformou pro prosazování systémových změn v České republice. V novém volebním období prosazuje Rekonstrukce státu nová opatření, hlídá dodržování již přijatých zákonů a pomáhá vymezit mantinely demokracie.