Hlídejte s námi mantinely demokracie

Veřejnoprávní televize v nové podobě: Více prezidenta, žádná nudná investigativa a ekonomika

Jiří Věštec, 4. 4. 2033

Česká televize, jejíž vedení nově spadá pod nižší úředníky ministerstva kultury, představila podzimní programové schéma. V rámci zcela nové koncepce zařazuje pořady, které dle expertní komise ministerstva ještě lépe informují a baví. Redakce publicistiky například připravila nové diskusní bloky den s prezidentem, týden s prezidentem a měsíc s prezidentem, prokládané krátkými zpravodajskými vsuvkami „Monology z Lán.“ Větší prostor dostanou také členové poslanecké sněmovny, přičemž nejsilnější vládní strana dodá hosty pro pestrou paletu pořadů – od kulinářských show po reality TV až po taneční soutěže, důvodem je dostatečná zásoba poslanců pro zachování atraktivity programu. Licenci na tuto tvorbu veřejnoprávní televize zakoupila za výhodnou částku 350 milionů korun od jiné úspěšné české nezávislé komerční televize. Pro zajištění co nejvyšší kvality nebudou žádné pořady vysílány živě, aby mohly být schváleny vládou. Reorganizací prošlo oddělení zpravodajství, které stáhlo své zahraniční redaktory a nově bude přejímat informace pouze z prověřených státních informačních agentur, ekonomické zpravodajství pak zcela končí, protože bylo vyhodnoceno jakožto příliš složité pro běžného diváka. Zaměstnanci pak obdrželi sadu nezávazných doporučení, jejichž nerespektování je sankcionováno ukončením pracovního poměru. Novinářům je tak zakázáno provádět investigativní činnost, klást předem neschválené dotazy či pátrat po věcech, do kterých jim nic není.

Výrazných úspor se podařilo dosáhnout v oblasti sociálních sítí, kde jsou místo autorských článků redakce České televize za výhodných podmínek sdíleny a nakupovány materiály z pera polostátní mediální skupiny Krásný úsvit v.o.s.

Počkat, toto má být budoucnost demokracie v České republice?

Svoboda médií musí být zaručena za všech okolností. Novináři a tvůrci článků či pořadů musejí mít volný prostor pro pluralitu názorů, být nestranní a objektivní – bez ohledu na fakt, zda pracují v soukromých nebo veřejnoprávních médiích. U obou by mělo být samozřejmostí, aby novináři měli právo informovat veřejnost bez zásahů, ať už politických, finančních či mocenských. Jinými slovy, dělat svou práci zodpovědně a dle zásadních mravních principů, zakotvených například v kodexu Mezinárodní federace novinářů.

Připojte se

Připojte se k výzvě a dejte tak vládě a politikům vědět, že vám na osudu demokracie v Česku záleží. Pojistkou demokracie je totiž v první řadě občanská společnost.

Kolik Mantinelů demokracie vláda překročila?
Nezávislá skupina expertů zatím posuzovala tři významné kroky Babišovy vlády.